Скринингът (ехографията) за вродена луксация и дисплазия на тазобедрените стави на бебетата не трябва да е по-късно от два месеца след раждането им. Това предупреди ортопед-травматологът д-р Кристиян Гоновски. Специалистът с доказан опит в приложението на метода отговаря на въпросите на родителите на бебетата, които активно задават.

👶🔍 Защо е важно ехографският преглед да се извършва най-късно до осмата седмица след раждането на детето, д-р Гоновски?

Д-р Гоновски: Ранната диагноза до 4-8 седмица след раждането дава шанс при правилно лечение по методите на световно известния професор Граф за 100% излекуване.

👶🔍 Каква е надеждността на метода и защо се счита за златен стандарт в Европа и се прилага повече от 30 години?

Д-р Гоновски: Факт е, че с клиничните тестове се изпускат голяма част от вродените луксации. Благодарение на скриниговата диагностика в европейски страни като Австрия и Германия заболяването вродена луксация на тазобедрената става е изкоренено.

👶🔍 Какви предимства има още ехографският преглед на тазобедрените стави на бебетата?

Д-р Гоновски: Методът е предпочитан пред рентгеновото лъчение, което е вредно и обикновено се прави твърде късно – след 6-я месец на новороденото. Освен надеждността при диагностиката, друго предимството на ехогравския преглед е, че е абсолютно безвреден, безболезнен и дава възможност за ранно откриване на вродени заболявания на тазобедрените стави при бебетата.

👶🔍 Какъв е процесът на ранната диагноза и лечение на вродената луксация на тазобедрените стави на бебетата?

Д-р Гоновски: Ранната диагностика на луксацията, благодарение на навременната ехография, позволява успешно провеждане на неоперативно лечение. То се състои в носене на ортезни средства (възглавничка на Фрейка, стремена на Павлик и др.).

📞 **За записване на часове при ортопед-травматолога д-р Кристиян Гоновски, можете да се обадите на телефоните на регистратурата в отделението по Ортопедия и травматология към УМБАЛ „Пълмед“, в кабинета на лекаря на бул. „Шипка“ 23 в пловдивския район „Тракия“, както и на регистратурата на ДКЦ 6 в града на тепетата