Прегледи от Кардиолог

Прегледи от Ортопед

Винаги на вашите нужди

Предлагаме ви прегледи свързани с кардиологични и ортопедични проблеми. Вашето здраве е най-важното нещо както за вас, така и за нас.

Научете повече за нас

Д-р Иванка Кулевска-Гоновска

Кардиолог

Д-р Кристиян Гоновски

Ортопед